Våra tjänster och erbjudanden.

Verksamhetsutveckling
Ledningssystem
Expert
Utbildning

Verksamhets-
utveckling.

Vad vill ni utveckla och varför? Verksamhetsutvecklingens framgångsfaktor är att analysera verksamheten för att få svar på vilka behov ni har och vilka effekter en förändring kan ge. 

Vi kan hjälpa er till rätt beslutsunderlag för att skapa långsiktiga förbättringar. Ett vanligt misstag för välgående företag är att man väljer förbättringsprojekt på måfå, som ett lotterihjul med förbättringsmetoder som man lockas av. Med rätt typ av företagsanalys eller värdeflödesanalys kan ni i stället hitta förbättringsområden som långsiktigt ökar produktivitet och lönsamhet.

LÄS MER
KONTAKTA OSS

Ledningssystem.

Vi är proffs på ledningssystem! Vi hjälper er implementera ett modernt, processorienterat ledningssystem som blir värdeskapande i alla aktiviteter. Glöm ledningssystemet som dammas av inför externrevisionen, ledningssystem som byggs rätt utifrån era behov blir istället ett grundfundament för ledningens strategiska arbete och hela verksamhetens processer. 

Vår erfarenhet sträcker sig 20 år bakåt i tiden och branscher vi jobbat med är allt från sjukvård till verkstadsindustrier. Vi bygger ledningssystem med ordet ”Enkelhet” som ledstjärna, det ger en framgångsrik implementering och skapar ett ledningssystem som är enkelt för medarbetare att förstå. Vi arbetar främst med standarderna ISO 9001, ISO 14001, ISO/TS 16949, OHSAS 18001, ISO 26001, ISO 3834 och SS-EN 1090

LÄS MER
KONTAKTA OSS

Expert.

Hyr en expert för att garantera er utveckling!

Kör inte fast i ”kan själv” begreppet. Låt oss leverera en expertresurs inom något av våra arbetsområden. Ni får samtidigt ett utifrånperspektiv som tillför referenser och injektioner till förbättringsarbetet. Nyttja våra punktinsatser vid behov eller gör som många av våra kunder, anlita oss långsiktigt där vi bygger upp relationen och blir en samarbetspartner till er. Många av våra kunder har valt att anlita våra experter löpande på 20%, vi är på plats en dag per vecka och ingår som en tillgång i personalstyrkan.

LÄS MER
KONTAKTA OSS

Utbildning.

Vi har ett heltäckande utbud av utbildningar inom kvalitets-, miljö och arbetsmiljöarbete. Från specifika krav så som BAM, BAS-P/BAS-U, Härdplaster, till att skapa skräddarsydda utbildningar för just ert behov.

Vi är specialiserade på kundanpassade utbildningar. Även de standardiserade utbildningarna så som BAM och BAS-P/BAS-U lägger vi extra tid till att branschanpassa så att er personal kan relatera utbildningsmaterialet till er processmiljö. Våra utbildningsledare har naturligtvis dokumenterad kompetens, erfarenhet och certifiering/diplomering för respektive utbildning.

LÄS MER
KONTAKTA OSS

Vi hjälper företag att skapa en tydlig strategi för att uppnå den långsiktiga visionen

Backoffice Scandinavia

Verksamhets-
utveckling.

Vad vill ni utveckla och varför?

Framgångsrik verksamhetsutveckling genomförs genom att analysera företaget eller en enskild process, för att skapa möjlighet att ta faktabaserade beslut. Det vanligaste misstaget är att genomföra en quick-fix som förflyttar problemet eller löser det på kort sikt.

Många företag jobbar problemorienterat, det är naturligtvis nödvändigt att lösa problem när de uppstår men vi har som vision att ett företag skall arbeta proaktivt med verksamhetsutveckling. Genom att analysera verksamheten löpande kan ni optimera företagets processer genom ständiga förbättringar och upptäcka potentiella problem/riskområden innan de har inträffat. För att lyckas finns ett antal metoder beroende på hur ert företag fungerar idag.

– Kontakta oss så berättar vi hur det kan gå till att ta steget!

Strategiskt styrelse- och ledningsgruppsarbete

En fundamental del av att lyckas med sitt företag, det är att lyckas med genomförandet av en långsiktig strategisk plan. Vi har erfarenhet från många olika typer av företag, men framförallt envisa entreprenörer. Många av våra kunder har kommit till en punkt där företaget har vuxit men ledningen har inte full kontroll över vad som händer. Sedan har vi kunderna som efter många försök inte får någon dynamik i ledningens arbete och att realisera strategin i verksamheten.

Vi hjälper till att skapa en tydlig struktur i ledningens arbete för att skapa kontroll på verksamhetens nuläge och framtid. Vision, omvärldsbevakning, strategi och mål bryts ner i konkreta aktiviteter och åtgärder för att uppnå det ni vill åstadkomma inom närmaste tiden och flera år framöver. Arbetet visualiseras och sätter hela företaget i samma riktning.

Kontakta oss för att diskutera vidare hur vi kan stötta er ledning för att uppnå visionen!

Låt oss ta en titt

Låt oss besöka er verksamhet och genomföra en behovsanalys som talar om var ni står och vilka metoder som kan vara lämpliga. Genom att få en rundtur i er verksamhet och ställa rätt frågor till er som leder den kan vi ge en inriktning på vilka pusselbitar som saknas för att ni skall uppnå önskat resultat.

Första behovsanalysen är alltid kostnadsfri för att ge förutsättningar att skapa ett grundläggande förtroende i relationen mellan er som kund och oss som leverantör.
– Kontakta oss för mer information!

Ledningssystem.

Lyft ert ledningssystem till nästa nivå tillsammans med BackOffice Scandinavia.

Vi är proffs på ledningssystem! Vi vill hjälpa er oavsett om ni skall bygga upp från grunden, ta ett omtag i ett gammalt system eller genomföra enskilda aktiviteter. Vår erfarenhet sträcker sig 20 år bakåt i tiden och har gett oss en stor ryggsäck med erfarenhet från många branscher och storlek på företag.

Vi pratar alltid om värdeskapande ledningssystem. Hos våra kunder vill vi skapa ledningssystem som är byggda utifrån kundens arbetssätt och förutsättningar. Vi går in med ett utifrånperspektiv med incitamentet att förenkla och minimera risker i kundens processer. Samtidigt ser vi till att ni håller er inom ramen för de kundkrav och standarder ni har åtagit er att följa. Resultatet blir ett enkelt ledningssystem som endast innehåller processbeskrivningar och arbetsmetoder som är nödvändiga för att ni skall lyckas.

Vi är oberoende av vilken miljö/IT-lösning ni vill upprätta ert ledningssystem i, men för kunder som har behov erbjuder vi en heltäckande webb-baserad lösning via vårt systerföretag Backoffice Webbtjänster AB.

Vi arbetar i huvudsak med standarderna ISO 9001, ISO 14001, ISO/TS 16949, OHSAS 18001, ISO 26001, ISO 3834 och SS-EN 1090. Vid förfrågan kan vi vid behov även implementera andra branschspecifika standarder.

Vi bygger ledningssystem baserat på era framgångsfaktorer. Det ni gör rätt idag standardiseras.

Alla företag är uppbyggda på ett antal framgångsfaktorer, vi lägger stor vikt vid de arbetssätt som har fått er att lyckas. När vi inför ett ledningssystem vill vi inte trampa in och skapa nya strukturer utan anledning, det som fungerar skall standardiseras så att ni fortsätter följa era goda vanor. Vi ändrar arbetssätt och inför nya rutiner endast när det är nödvändigt, exempelvis för att höja er produktivitet, minska risker eller följa de kundkrav och standarder som ni har åtagit er att efterleva.

Expert.

Hyr en expert!

Vi åtar oss uppdrag när ni själva inte har de resurser eller den kompetens och erfarenhet som krävs. Det kan vara olika typer av uppdrag som chefsbefattningar, kvalitets- och miljöansvarig, arbetsmiljöansvarig, projektledare, produktionsledare eller något annat ni behöver hjälp med.

Hyra in eller anställa?

Beroende på era förutsättningar kan det i många fall löna sig att hyra in en expert, speciellt när det kommer till områden så som kvalitet, miljö och arbetsmiljö. När ni hyr en expert från oss kommer ni märka skillnad direkt när vi går in genom dörren, arbetet sker helt enligt plan på ett mycket strukturerat, professionellt och effektivt sätt. Vi har i flera fall visat att vi kräver mycket mindre tid än vad en ordinarie personal kräver för att hantera exempelvis ledningssystem eller projektledning, eftersom vi endast belastar kunden med effektiv arbetstid.

– Den vanligaste befattningen våra kunder hyr in är Kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöansvarig.

Att hyra är en mycket bra lösning för små och medelstora företag då de som regel inte har möjlighet att rekrytera en heltidstjänst på området. Men även större företag med exempelvis en heltidsanställd Arbetsmiljöansvarig som inte hinner med alla sina arbetsuppgifter. Att fördela arbetet på någon annan internt som ”har tid över” har i många fall visat sig vara en ineffektiv lösning då det ofta brister på grund av att intresse, kompetens eller erfarenhet saknas på området.

De flesta av våra kunder som anlitar en expert löpande från oss, hyr in en person på 20-50% beläggning. Det blir som regel en långsiktig och flexibel lösning där kunden alltid kan känna sig trygg att ha resurser tillgängliga när det krävs.

– Kontakta oss för att diskutera era behov av en expert!

Utbildning.

Låt oss skräddarsy era utbildningar och märk skillnaden

Vill ni lyckas med er kompetensutveckling inom kvalitet-, miljö-, och arbetsmiljöarbete? Då måste ni ta ett steg till. Utbildningar säljs idag på löpande band för att snabbt täcka både utbildningsbehov, lagkrav och kundkrav. Det är sällan framgångsrikt eller lönsamt för er som kund.

Ska ni få ut något riktigt av investeringen krävs det att ni tar steget till att jobba så mycket som möjligt med skräddarsydda utbildningar. Utbildningen skall anpassas till era dagliga utmaningar och den processmiljö ni arbetar i.

Arbetsmiljö

Grundläggande arbetsmiljöutbildning för det mindre företaget. Beroende på vilka utbildningsbehov ni har genomförs utbildningen under en halvdag eller heldag där vi går igenom grunderna i arbetsmiljölagen och hur ni kan jobba med det praktiskt i er verksamhetsmiljö. Utbildningen planeras med föreläsningar, gruppdiskussioner och gruppövningar.

Det här är utbildningen för er som vill lära er arbetsmiljö i sin helhet från grunden. Ni lär er effektiva metoder för att jobba med arbetsmiljöförbättringar i er verksamhet. Ni får även grundläggande kunskap om Sveriges lagar och regler. En av de viktigaste delarna är att ni lär er hur ni på ett effektivt sätt söker mer kunskap och information om arbetsmiljöarbete både inom det fysiska och psykosociala perspektivet.

Att jobba med arbetsmiljö på ett värdeskapande sätt handlar om att kommunicera, ställa rätt frågor, samarbeta, tolka specifika situationer och i takt med företagets utveckling kunna söka den information man behöver. Allt detta lär du dig genom föreläsningar, diskussioner och gruppövningar under de tre utbildningsdagarna. Denna utbildning vänder sig främst till chefer, skyddsombud men även övriga medarbetare som behöver utveckla sina kunskaper i hur arbetsmiljöfrågor och situationer skall hanteras.

BAM – Bättre ArbetsMiljö är Sveriges största grundutbildningen inom arbetsmiljö. Innehållet är framtaget av Svenskt Näringsliv, LO och PTK tillsammans med Prevent. Backoffice Scandinavias utbildningshandledare har naturligtvis lång yrkeserfarenhet inom arbetsmiljö och är utbildade och godkända via Prevent för utbildningsledning i BAM – Bättre ArbetsMiljö.

Låt oss säga såhär: Om ni bygger el-ledningar, då är det ingen idé att prata om villabyggen!
Vi kan med fördel inleda utbildningsarbetet med ett besök på en av era typiska arbetsplatser. Hur ser bygghandlingarna ut? Vilket förarbete har er beställare gjort för arbetsmiljösamordningen? Vilka risker identifierar vi hos er? Efter en genomgång av er verksamhetsmiljö kan vi skapa ett utbildningsunderlag som era medarbetare, inhyrd personal och underentreprenörer verkligen förstår. Med AFS1999:3 som grund, skapar vi en utbildning helt anpassad till er verksamhet.

Denna utbildning inriktar sig till företag som har ett integrerat ledningssystem för arbetsmiljö. För att lyckas med implementeringen är det allra mest fundamentala att kommunicera ut arbetsmiljöarbetet och skapa en företagskultur där risker skall förebyggas och minimeras. Vi skräddarsyr en utbildning som inriktar sig på företagets arbetsmiljö i sin helhet, samt hur varje enskild medarbetares insats har betydelse för att ni ska nå hela vägen fram till en säker verksamhetsmiljö.

Kvalitet/Miljö

Denna workshop inriktar sig till er som idag är certifierade enligt ISO 9001:2008 och/eller ISO 14001:2004. Ni får en grundläggande genomgång av de viktigaste skillnaderna mellan de gamla och de nya standarderna. Sedan går vi över till en workshop där vi skapar en GAP-analys som talar för er gapet mellan nuläge och önskat läge inför övergångsrevisionen. Vi påbörjar arbetet med övergången så att ni lämnar utbildningen med förutsättningar för en flygande start i övergångsarbetet. Saknar ni resurser har vi naturligtvis kapacitet att stötta er vidare under övergångsprocessen.

Kvalitet

Att se > Gör att jag förstår > Så att jag kan bidra!
Ja, detta har vi lärt oss under åren. Det är först när all personal, inklusive cheferna, förstår vikten av varje enskild individs förståelse och insats i kvalitetsarbetet. En lång stark kedja, med en svag länk, kan leda till extremt eskalerade konsekvenser.
Vi gör en nulägesanalys i er verksamhet för att se var ni står idag, sedan skapar vi en utbildningsinsats för att öka kompetens och förståelse inom de områden som behöver stärkas, för att leverera rätt produkt/tjänst i rätt tid.
 –
”Quality – Ensuring customers come back and products do not”

Målgrupp är nyckelpersoner inom organisationer som ansvarar för utveckling och förbättring av affären och dess verktyg/system. Personer som idag genomför interna revisioner. Personer som har ett processägare ansvar. Ledningsgrupper med mål att förbättra verksamheten och därmed affärens resultat.

Målet för utbildningen är att deltagare skall få kunskap i hur man genomför interna revisioner av affärsprocessen och stödjande processer, men även om identifiering av legala-, ägar-, kund-, koncern- och produktspecifika krav, varumärkets stärkande etc. I målet för utbildningen ingår även kunskap om effektiv leverantörsuppföljning och värdering av leverantör samt förståelse för processangreppssätt.

Utbildningen är baserad på kraven i ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015. Genom praktiska övningar och kontinuerlig feedback från våra erfarna revisionsledare och utbildare, vet vi att deltagarna snabbt kommer att utvecklas till en nivå där de efter kursen självständigt kan planera, aktivt delta i genomförande, rapportera revisionsresultatet samt följa upp revisioner – detta i syfte att ständigt förbättra affärsprocessen.

Utbildningen inriktar sig till er som vill lära er arbeta processorienterat och ständigt förbättra er verksamhet genom processutveckling. Utbildningskonceptet inleds med en föreläsning i olika typer av kartläggningsmetoder och processvisualisering, för att sedan övergå till en workshop där vi kartlägger tre processer och genomför en nulägesanalys i hur processen mår idag. Ett startskott för processorienterat arbetssätt helt enkelt!

Miljö

Utbildningen inriktar sig till företag som är certifierade eller på väg att genomgå certifiering för ISO 14001:2015. Utbildningen skapas för att utbilda hela personalen i grundläggande miljöarbete, där vi går igenom miljöarbete på ett globalt, regionalt och lokalt perspektiv. Varför jobbar vi med miljöarbete? Hur på verkar verksamheten miljön i det korta och långa perspektivet? Hur ser våra produkters livscykel ut? Hur kan vi utveckla verksamheten för att bli mer hållbar? Hur kan varje enskild individ bidra till förbättrad miljöpåverkan? Stora frågor, som många små lagspelare kan göra en stor gemensam insats i. Utbildningen blir startskottet i att skapa en mer hållbar företagskultur.

Om oss.

Ett familjeföretag med hjärtat vid Göta Älv

BackOffice Scandinavia AB ägs och drivs av familjen Andersson, en familj med stark anknytning till Trollhättan och dess historia med utveckling av vattenkraft och stora industrier så som Stridsbergs, Nohab och Saab. Det historiska företagandet i Trollhättan har präglat staden och gjort Trollhättaborna till den stolta och drivna befolkning som bär staden framåt idag.

Sedan 2016 drivs företaget vidare i andra generationen av Jonas Andersson, med målsättningen att fortsätta utveckla arbetet med att stötta företagets kunder i dess långsiktiga utveckling.

Backoffice Scandinavia grundades 1996 av Owe Andersson, som har drivit egna företag i  över 35 år varav de sista 20 åren mer fokuserat inom förvaltning och konsultbolag med inriktningen att hjälpa till att utveckla företag och organisationer.

Utgångspunkten har alltid varit ordning och reda genom enkelhet. Röda tråden är och har alltid varit ett bra och enkelt ledningssystem i alla företag och organisationer. Genom att ha enkla rutiner kopplat till förståeliga mål för hela verksamheten och dess medarbetare, minimeras också slöseri och onödigt arbete.

Mer samarbetspartner än leverantör

Hos nära nog alla våra kunder har det första uppdraget övergått till en lång relation där vi under många år stöttat företaget i dess utveckling.

Vi är en stadig leverantör men framförallt en långsiktig samarbetspartner som alltid står redo att stötta kunderna i rätt riktning.

Förutom våra ordinarie tjänster stöttar vi också med managementuppdrag i form av att vara aktiva medlemmar i ledningsgrupper, styrelser samt bollplank till ledare och ägare.

Vi brinner för företags framgång och vår stora ambition är att våra kunder skall nå sina långsiktiga mål och visioner.

Jobba på Backoffice Scandinavia.

Vi söker samarbetspartners och medarbetare som är nyfikna på vårt sätt att, med bra metoder och en stor portion enkelhet, hjälpa våra kunder att utvecklas.

Som medarbetare

Att vara verksamhetsutvecklare på Backoffice Scandinavia ger en utmanande och spännande vardag med varierande uppdrag i olika typer av verksamheter. Du utvecklar nära kundrelationer, möter många olika människor och samlar nya erfarenheter.

Som anställd får du möjlighet att själv ta ansvar för din arbetstid och dina kunduppdrag. Vi lever som vi lär och satsar på en mycket god arbetsmiljö för våra medarbetare. Vi tror att frihet under ansvar, hög standard samt bra förmåner motiverar medarbetare och skapar en långsiktig och trygg anställning.

Som samarbetspartner

Vi söker likasinnade företag för att kunna erbjuda våra kunder extra resurser eller spetskompetens när det krävs.

För våra samverkanspartners erbjuder vi våra arbetssätt samt möjlighet att bli återförsäljare för vår egenutvecklade programvara BackOffice Webbtjänster.

Är du en blivande medarbetare eller samarbetsparters? Tveka inte att ta kontakt så träffas vi för en förutsättningslös diskussion.

Våra lediga tjänster

Inga annonserade tjänster just nu. Tveka dock inte att höra av dig om intresset finns, alla rekryteringar sker inte genom annonsering.

Kontakta oss.

Postadress

(Ej fakturor)

BackOffice Scandinavia AB
Box 101
46124 Trollhättan

 Leveransadress

(Endast gods)

BackOffice Scandinavia AB
Verkmästarevägen 5
46137 Trollhättan

Till kartan

Faktureringsadress

(Obs! Endast fakturor)

BackOffice Scandinavia AB
c/o Bankgirot BGC AB
BGC – id: DRT 9904 FE-nr 147
10569 Stockkolm

Skicka gärna er faktura via e-post
drt0000@scanning.bankgirot.se

E-post = förnamn.efternamn @ backofficescandinavia.se

Jan-Erik

Lakso

Verksamhetsutvecklare / Utbildningsledare
Telefon: 0768-024608

Owe

Andersson

Affärs- och företagsutvecklare
Telefon: 0705-644307

Lisbeth

Andersson

Redovisningskonsult / Ekonom
Telefon: 0520 – 211612

Henrik

Kårfeldt

Verksamhetsutvecklare
Telefon: 0705-638660

Jonas

Andersson

VD / Verksamhetsutvecklare
Telefon: 0730-935502